Đề tham khảo của các trường

Kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017-2018 Sở Bắc Giang

Toán    Khối 12    2018   

34    90'    998    46


Tải miễn phí

Thi thử THPTQG môn Toán 2018 - Lần 2 - Sở Bắc Giang

Toán    Khối 12    2018   

50    90'    4819    702


Tải miễn phí

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán eStudy full hướng dẫn 9

Toán    Khối 12    2018   

50    90'    3273    859


Tải miễn phí

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán eStudy full hướng dẫn 8

Toán    Khối 12    2018   

50    90'    1703    359


Tải miễn phí

Tài liệu tham khảo

Giáo viên của chúng tôi

Nghiên cứu viên Toán học ứng dụng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên Toán học ứng dụng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên Toán ứng dụng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghiên cứu viên ngành Toán học trong tin học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    {{#each videos}}
  • {{snippet.title}}

    {{this.statistics.viewCount}} - {{this.statistics.commentCount}}

    {{#ifEq this.snippet.liveBroadcastContent 'live'}} live {{/ifEq}}
  • {{/each}}