Học kỳ 1

Khối đa diện

1.
Phương pháp làm nhanh thể tích đa diện
2.
Lý thuyết về khối đa diện- Đa diện đều

Mũ – Logarit

1.
BÀI TOÁN LÃI GỘP CƠ BẢN
2.
LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA
3.
LÔGARIT
4.
HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT
5.
Phương trình - Bất phương trình Mũ
6.
Phương trình - Bất phương trình Logarit

Hàm số

1.
TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ LIÊN TỤC
2.
BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
3.
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
4.
BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN
5.
ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ HÀM SỐ
6.
TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ
7.
HÌNH DẠNG ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN
8.
TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
9.
Tìm m đề hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng.
10.
Giải nhanh những dạng bài toán khó về cực trị bậc 3.

Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

1.
Công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoài tiếp chóp - lăng trụ

Luyện - Mặt Cầu

10 -  20' -  15

Luyện - Ôn tập chương

25 -  45' -  30

Học kỳ 2

Nguyên hàm – tích phân

1.
Tổng hợp các dạng nguyên hàm tích phân
2.
BÀI TOÁN VẬN TỐC QUÃNG ĐƯỜNG
3.
Nguyên hàm tích phân hàm phân thức
4.
Phương pháp đổi biến số
5.
Nguyên hàm - Tích phân từng phần
6.
Tích phân giá trị tuyệt đối
7.
Ứng dụng tích phân tính diện tích - Thể tích
8.
Một số tích phân đặc biệt
9.
Tích phân hàm ẩn

Số phức

1.
Lý thuyết chung về số phức
2.
Giải phương trình trên tập số phức
3.
Ví dụ về các phép toán trên tập số phức
4.
Tìm số phức chứa liên hợp và mô-đun
5.
Ví dụ về dạng lượng giác của số phức
6.
Min-Max của mô-đun số phức

Toạ độ trong không gian

1.
Các phép toán vector trong tọa độ không gian
2.
Phương trình mặt phẳng
3.
Phương trình đường thẳng
4.
Phương trình mặt cầu
5.
Các bài toán liên quan giữa mặt cầu đường thẳng và mặt phẳng
6.
Giải hình không gian cổ điểm dùng tọa độ