Thi thử THPTQG môn Toán 2018 - Lần 2 - Sở Bắc Giang

- 2018

Sở GD-ĐT Bắc Giang tổ chức thi thử lần 2 vào ngày 18/05/2018 với 24 mã đề từ 4 đề gốc. Mỗi đề gốc có cầu trúc tương tự ma trận đề minh họa của Bộ Giáo dục và mức độ khó giữa các đề gốc tương đương nhau. Ví dụ câu xác suất: Câu 48: Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nghiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị ?

Môn học

Môn học

Toán

50

câu hỏi

Khối lớp

Khối lớp

Khối 12

90

phút