Thạc Thị Ninh

Thạc Sĩ

Giới thiệu bản thân

Nghiên cứu viên ngành Toán học trong tin học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thông tin liên quan

Khóa học

Các khóa đang giảng dạy

    Thảo luận

    Các bài đăng gần nhất của bạn

    Chưa có chủ đề nào.