Tin tức

Tin tức tuyển sinh và nhiều hơn thế

Dưới đây là thông số về tỉ lệ chọi các khối ngày vừa được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố. Tỉ lệ chọi giúp các em đưa ra mục tiêu điểm số khối ngành hoặc trường mình tham gia, từ đó nỗ lực phấn đấu và cố gắng đậu vào trường mình định thi. Ngoài ra, sau khi biết kết quả thi vào tháng 7 tới, thí sinh sẽ được phép đăng ký lại các NV một lần nữa để phù hợp với điểm số của mình.

Phụ huynh và các em học sinh hãy theo dõi để đưa ra cho con em hoặc bản thân mình trường thi phù hợp.

Thông số thống kê theo khối thi 

Thông số theo nhóm ngành 

Thường xuyên theo dõi website để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. eStudy.edu.vn không chỉ là nơi cung cấp tài liệu tốt nhất mà còn là nơi cập nhật thông tin tuyển sinh một cách nhanh nhất. Đọc báo thay phụ huynh và học sinh. Chúc các em luôn học tập tốt!